โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง สพม.ลำปาง ลำพูน

ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

เปิดระบบกรอกใบสมัคร ระหว่างวันที่ 23 ก.พ. - 6 มี.ค. 2565

| 27 มี.ค. 2565 - สอบวัดระดับความรู้ห้องเรียนวิทย์-คณิต | 31 มี.ค. 2565 - ประกาศรายชื่อและลำดับการเข้ารายงานตัว | 2-3 เม.ย. 2565 - รายงานตัว มอบตัว ยืนยันสิทธิ์ |

ผู้จัดทำ : นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา © 2021

ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ : นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ ครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม - งานรับสมัครนักเรียน ฝ่ายงานทะเบียน วัดผล และประเมินผล © 2021


เขตพื้นที่บริการ

ระดับชั้นที่สมัคร

หากไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้กดเคาะ (spacebar) 1 ครั้ง เพื่อไม่ให้ปรากฏเลข 0 และไม่มีค่าว่าง

ข้อมูลนักเรียน


ความพิการ


ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา


ข้อมูลบิดา

อาชีพของบิดา

รายได้ของบิดา ต่อเดือน

ข้อมูลมารดา

อาชีพของมารดา

รายได้ของมารดา ต่อเดือน

ข้อมูลผู้ปกครอง

ผู้ปกครองของนักเรียนคือ

อาชีพของผู้ปกครอง

รายได้ของผู้ปกครอง ต่อเดือน

สถานภาพครอบครัว

สถานภาพ ของบิดา มารดา

ข้อมูลการมารายงานตัวเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลผู้ปกครองที่จะเป็นผู้มามอบตัว และรับรองการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ ซึ่งผู้ปกครองคนต่อไปนี้ จะต้องเป็นผู้ปกครองที่มารับรองการรายงานตัวในวันจริง ตามกำหนดการในประกาศของโรงเรียน

อาชีพของผู้ปกครอง

ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง ไม่ให้มีช่องว่าง ก่อนกดบันทึกข้อมูล

หลังจากกดบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรดตรวจสอบ E-mail ของท่านตามที่ระบุไว้ ระบบจะส่งแบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารทั้งหมดให้ท่านทาง E-mail ภายใน 1 ชั่วโมง

หากยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับ หรือกรอกข้อมูลผิด กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ไม่ควรกรอกข้อมูลซ้ำ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลการรับสมัคร ถูกแทนที่/สูญหาย/ตกหล่น